contact
wetplate
365 days
symmetry
hasselblad
landscape
cities
people
portraits
weddings
panorama
tech
other

Fotky by Milda

Propagujte i svojí stránku
sipka_vlevo.gif, 139B sipka_vpravo.gif, 137B

Edmundova soutěska se od své rekonstrukce v polovině 60. let 20. stol. nazývala Tichá a v 50. a počátkem 60. let 20. stol. Ďurišova soutěska (podle ministra lesů a zemědělství z 50. let). Přibližně od počátku 21. století nese opět svůj původní historický název podle svého zakladatele. Původně byla zcela nepřístupná, koncem 19. století byla z iniciativy knížete Edmunda Clary-Aldringena a Horského spolku pro České Švýcarsko zahájena stavba stezky, procházející tunýlky ve skalách, přes lávky a jez, který umožnil plavbu neprůchodným úsekem. Na nákladné stavbě se podílelo 200 dělníků pod vedením italských odborníků. Dne 4. května 1890 byl slavnostně zahájen provoz a otevřena restaurace. V letech 1964–65 byly obě soutěsky rekonstruovány i za pomoci československé armády. [zdroj: Wiki]

20151009-img_0963.jpg
sipka_vlevo.gif, 139B sipka_vpravo.gif, 137B